Apporten

Denne vinteren har Sirkus trent en del apport. Hun har måtte terpe på markeringer, lange markeringer… hun har måtte trene seg opp på å bedømme avstander bedre, og ikke gi opp søket etter apporten når hun mister markeringen.

Alt dette har vi jobbet med på land, i variert terreng og med varierte mengder vegetasjon. Nå i vår ser jeg at treningen har gitt resultater. Vi har startet å trene i vannet også nå, og sist helg fikk hun seg en real utfordring med vegetasjon, veldig langt hold og ender som flakset opp i det hun skulle se nedslaget. Men hun løste det på en elegant måte og søkte seg frem til dummyen! Håper dette fortsetter slik.

Sirkus i trening sist helg. Godt å være i gang med fellestreninger. Det trenger vi! Foto: Nina Forus

Ut over dette så har hun fortsatt litt fluer i hodet, og kan begynne å surre og søke hvis det blir for mye for henne. Å dirigere henne til å gjøre rett da er ikke helt enkelt. Hun bare løper og søker som en tulling… ha ha.. huff… Så vi har litt å jobbe med når det gjelder å ta seg sammen hvis ting ikke går helt etter planen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s