Jaktprøvestatistikk

Når man er litt over middels interessert i hva som rører seg innen jakt med spaniel og har relativt gode og enkle data å forholde seg til, da kan man jo nerde litt med disse tallene. Dataene jeg har oversikt over er kun tilbake til 2017, men de forteller en litt interessant historie allikevel.

Først og fremst: det er økende aktivitet på jaktprøvefronten! I 2017 ble det avholdt 9 jaktprøver i NSK sine avdelinger, og i år står det 13 prøver på planen. Det er en svært positiv utvikling. Den største forskjellen her er at det tidligere kun var prøver på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, mens vi nå har prøver både i Trøndelag og Nordland i tillegg. Det vi kan se er at antall premierte hunder har stigende trend, men det har sine svingninger (se figur 1).

Som figur 1 viser så er det i snitt 14 hunder som premieres på norske prøver hvert år, men det varierer en del som følge av antall prøver og vilttilgang. Men noe av det interessante er hvordan forholdet mellom premierte springer spaniels og cocker spaniels har endret seg. Man kan nok dra en parallell mot det økende antall deltakere med cocker spaniel her. Springeren har vært den mest dominerende rasen lenge innen jakt, med over 63% premierte springere i 2017 og 2018. Men i 2019 skjer det en endring: da er det cockeren som har flest jaktpremieringer, med hele 67%! Trenden fortsetter, og flater noe mer ut i 2020 hvor cockerne har 56% premieringer mot springerne som har 44%.

Figur 1: antall jaktprøvepremieringer fra 2017 til 2020

Om man går ennå mer ned i detaljene (figur 2) og ser på hvilken klasser de ulike rasene har premieringer fra så kan man se at springerne har vært høyest oppe: de hadde flest premieringer og de er i de høyeste klassene og dominerer Eliteklassen (EK) i 2017 og 2018. Men i 2019 skyter antall premieringer i Åpen klasse (AK) fart for cockerne, og de hevder seg på lik linje som springerne i Eliteklassen. I 2020 er det like mange premierte springere og cockere i AK og EK og antallet premierte hunder i EK har doblet seg fra året før: kvaliteten tar seg opp.

Figur 2: jaktprøvepremieringer per rase fordelt på klasser for hvert år

Men hva med rekrutteringen? Som figur 2 også viser så er antall premierte BK-hunder ganske lav, men stigende. Fra å ligge på 2, eller som i 2019; ingen premierte i BK, så har antallet steget til 4 BK-premieringer i 2020. Det er gledelig å se, og må bety at antallet som prøver seg som nybegynnere på jaktprøver går opp, og/eller at kvaliteten på hundene som stiller er bedre. Men ser man nærmere på dataene så kan en se at de som har premiering i BK og som står for mye av rekrutteringen kan se ut til å være cocker-eierne.

Vi vet at cocker spaniel, og da med særlig tanke på jaktvarianten, er svært økende i popularitet. Det er jo da også gledelig å se at denne populariteten vises igjen på deltakelsen innen jaktprøvemiljøet. Vi håper dette fortsetter! Vel møtt til jaktprøvene 2021.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s