Pink Flush på treningstur

I dag har jeg, Marte og Nina vært å besøkt Hans på Voll for å trene litt sammen. Kald og fin dag med sol! Bravo, Jippi, Spinn og Vill var alle ute på søk og gjorde en god jobb. Tusen takk til Hans som ville ha oss på besøk og som hjalp oss som skytter hele dagen! Det er på grunn av sånne som deg at vi har et så godt jaktmiljø i spanielklubben! Takk!

Litt i tvil om vi ville finne fugl i frosten, og dagen startet uten mye å finne, men etter lunsj skjedde det ting. Bravo fant bekkasin, Spinn fant to rugder og Jippi fant til slutt en bekkasin.

Jippi klarte seg bra i dag, og gikk fine søk med lite fløytebruk. Hun tar seg godt frem i terrenget som her veldig tungt å gå i, mye sump, bløtt, humper og kratt. I kantene må jeg styre henne mer for å forhindre at hun kommer for langt frem. Hun må styres litt mer ut til sidene med jevne mellomrom, og dekker da terrenget godt. På slutten av dagen, og på sitt tredje slipp, går hun ut på beitet – bekkasinområdet. Her går hun som hun pleier når hun jakter bekkasin; som en støvsuger. Da blir jeg litt utålmodig, men jeg må bare roe meg ned og la hunden søke. For sånn søker hun på sånne områder, sånn er det bare, og det resulterer jo også i at hun finner fugl.

Bekkasinen letter litt foran henne, det skytes, og hun sitter. Det var jeg kjempefornøyd med, og gikk med det samme frem til henne for å belønne henne. En god erfaring og en god trening!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s